MISTRZOSTWA POLSKI - KZPT FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE ŁÓDŹ 2018

29 Września 2018, 10:00 (Sobota) - 30 Września 2018, 17:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin Mistrzostw Polski KZPT Firefighter Combat Challenge Łódź 2018

REGULAMIN ZAWODÓW MISTRZOSTWA POLSKI KZPT FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE Łódź 2018

1. Cel organizacji zawodów Firefighter Combat Challenge:
a) Podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, OSP, JOP.
b) Mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.
c) Popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, oraz propagowanie zawodu strażaka.

2. Organizator / bezpieczeństwo:
a) Organizatorem zawodów Firefighter Combat Challenge Pabianice jest: Fundacja FCC-POLAND
b)Prawo do startu w zawodach mają osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach (aktualne badania lekarskie PSP,OSP,JOP), oraz ukończone 18 lat.
c) Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu (ostatecznie w biurze zawodów podczas weryfikacji). Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej. Wykonanie zabiegów medycznych, oraz transport w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu lub paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku i odniesienia obrażeń ciała. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach. Zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje sędziego głównego, oraz personelu medycznego, dotyczące kontynuowania startu w zawodach, są ostateczne i nieodwołalne.

OŚWIADCZENIE (obowiązkowe dla wszystkich): https://fcc-lodz-2018.evenea.pl/strona/?ESID=6386

3. Postanowienia ogólne:

1. STARTY INDYWIDUALNE
- Listę startową organizator utworzy na podstawie rekordów życiowych w FCC przesłanych przez zawodnika w zgłoszeniu

- W pierwszej kolejności startują zawodnicy którzy nie posiadają rekordów życiowych FCC, w ostatnich parach zawodnicy z najlepszymi rekordami życiowymi

- Kategorie wiekowe w startach indywidualnych: • M-18 
 • M-40 
 • M-45 
 • M-50
 • K
- Jeśli w danej kategorii wiekowej będzie mniej niż 5 zawodników kategoria zostanie włączona do kategorii bezpośrednio młodszej (nie dotyczy kategorii K)


- Na podstawie uzyskanych wyników w startach indywidualnych wyłonieni zostaną:

      Mistrz Polski OPEN

      I Wicemistrza Polski OPEN 

      II Wicemistrza Polski OPEN 

Tytuły te otrzymają najlepsi zawodnicy z Polski.

- W finałach na podobnych zasadach w kategorii kobiet wyłoniona zostanie: 

   Mistrzyni Polski

  I Wicemistrzyni Polski 

  II Wicemistrzyni Polski 

Tytuły te otrzymają najlepsze zawodniczki z Polski

2. TANDEMY

Do startu w Tandemach, zaplanowanych na 2 dzień zawodów, dopuszczeni będą zawodnicy którzy zarejestrowali się jako TANDEM, oraz wystartowali w kat. indywidualnej. Do rywalizacji w Tandemach podczas Mistrzostw Polski FCC dopuszczone zostaną również Tandemy z poza Polski, lub mieszane, będą klasyfikowane, oraz otrzymają należne trofea i nagrody z wyjątkiem, tytułu: 

 • Mistrza Polski Tandem OPEN - drużyna 100% polska 
 • I Wicemistrza Polski Tandem OPEN - drużyna 100% polska 
 • II Wicemistrza Polski Tandem OPEN - drużyna 100% polska 

Kategorie Tandemów:

 • Tandem OPEN
 • M 18
 • M 40
 • Tandem K bez podziału na kat. wiekowe
 • Tandem Mix bez podziału na kat. wiekowe

3. SZTAFETY

Do finału SZTAFET kwalifikuje się 16 lub 8 sztafet(w zależności od ilości zgłoszonych sztafet) na podstawie czasów uzyskanych w kwalifikacjach. Wszyscy zawodnicy danej sztafety startujący zarówno w eliminacjach jak i w finale zobowiązani są do startów indywidualnych. Zmiany personalne w sztafecie ze względów na kontuzje, choroby, są nie dozwolone. W finałach startuje taki sam skład jak w eliminacjach. Z uwagi na kontuzje itp. sztafeta może zmniejszyć skład do min 3 zawodników. Do kolejnego etapu przechodzi sztafeta która wygra bieg w danej parze.

Finałowa drabinka w rywalizacji SZTAFET układana jest na zasadzie (przy 16 drużynach w finale) 1-16; 2-15; 3-14; 4-13; 5-12; 6-11; 7-10; 8-9. Po startach półfinałowych odbędzie się rywalizacja o miejsce 7, następnie o miejsce 5, następnie o miejsce 3, następnie o miejsce 1. O miejsce 7 rywalizować będą sztafety przegrane w ćwierćfinałach z dwoma najsłabszymi czasami, natomiast o miejsce 5 sztafety przegrane w ćwierćfinałach z dwoma najlepszymi czasami. Sztafeta słabsza zawsze biegnie na torze niebieskim. Tory w startach finałowych będą losowane.

Do rywalizacji w Sztafetach podczas Mistrzostw Polski FCC dopuszczone zostaną również Sztafety z poza Polski, lub mieszane, będą klasyfikowane, oraz otrzymają należne trofea i nagrody z wyjątkiem, tytułu:

 • Mistrza Polski SZTAFETA - drużyna 100% polska
 • I Wicemistrza Polski SZTAFETA - drużyna 100% polska
 • II Wicemistrza Polski SZTAFETA drużyna 100% polska

4. START "ELITA

Po ostatnich startach sztafet, nastąpi ok. 30 min przerwa, po przerwie odbędzie się start "ELITY" czyli rywalizacja 30 zawodników którzy w startach indywidualnych uzyskali najlepsze czasy.  Zawodnicy rywalizować będą o nagrody finansowe. Wystartuje 26 najlepszych mężczyzn oraz 4 najlepsze kobiety. Start kat. ELITA jest startem dodatkowym, nie wyłaniającym najlepszego zawodnika w Polsce. Start w kat. ELITA jest dobrowolny. Jeśli którykolwiek zawodnik/zawodniczka nie wyrazi chęci startu, zawodnicy będą dobierani z pozostałej grupy wg uzyskanych czasów z finałów. O wygranej w kat. ELITA decyduje uzyskany czas. Wygrywa zawodnik z najlepszym uzyskanym czasem. Do startu w kat. ELITA zakwalifikowani zostaną również zawodnicy z poza Polski, będą klasyfikowani razem z zawodnikami z Polski, oraz otrzymają wywalczone nagrody finansowe. Start odbywa się na zasadach i wg regulaminu startów indywidualnych. Zasada startów w tej grupie wygląda następująco wg uzyskanych czasów:

 • 1 para - K, 4-3
 • 2 para - K, 2-1
 • 3 para - M, 26-25
 • 4 para - M, 24-23
 • 5 para - M, 22-21
 • 6 para - M, 20-19
 • 7 para - M, 18-17
 • 8 para - M, 16-15
 • 9 para - M, 14-13
 • 10 para - M, 12-11
 • 11 para - M, 10-9
 • 12 para - M, 8-7
 • 13 para - M, 6-5
 • 14 para - M, 4-3
 • 15 para - M, 2-1
UWAGA organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian lub korekt regulaminu, o wszystkich ewentualnych zmianach informować będzie my na bieżąco